Praca z choreografem, poznawanie technik tanecznych, zwiększanie pamięci ruchowej.

Na zajęciach tanecznych oprócz pracy nad koordynacją własnego ciała i jego wzmocnieniem oraz rozciągnięciem, liczy się dobra zabawa. Poznajemy jak najwięcej technik tanecznych, by w przyszłości móc korzystać z wielu stylów na scenie. Przez taniec poprawiamy swoją pamięć ruchową oraz zwiększamy kompetencje psychospołeczne, m.in. współpraca w grupie, aktywne słuchanie czy kreatywność. Podczas zajęć tanecznych instruktor realizuje autorskie choreografie do songów musicalowych lub piosenek z bajek, których uczestnicy równolegle uczą się warstwy wokalnej na zajęciach ze śpiewu. Jednoczesne wykonywanie choreografii i śpiewu poprawia koordynację uczestników, tak ważną w warsztacie aktora musicalowego.